Havneservice er godkendt som syn- og skønsmand i tvister, forsikringssager og retssager

Uafhængig konsulent med mere end 35 års erfaring i bådbranchen.

Syn og skøn er et bevis i sagen. Retten anmoder en fagperson – en skønsmand – om at besvare nogle spørgsmål. Den fagkyndige foretager en undersøgelse af det, som sagen drejer sig om. Derefter laver synsmanden en skriftlig besvarelse af de spørgsmål, som retten har stillet. Man kan kun afholde syn og skøn, hvis en af parterne ønsker det. Den part, som ønsker syn og skøn, skal lave et forslag til de spørgsmål, som skønsmanden skal svare på. Spørgsmålene til skønsmanden skal være neutrale og relevante i forhold til sagen. Parterne skal komme med forslag til, hvem retten skal udmelde som skønsmand. Skønsmanden skal give parterne besked om, hvor han vil undersøge det, som sagen drejer sig om. Parterne har ret til at være til stede, mens han foretager undersøgelsen. Når skønsmanden har afleveret sin erklæring til retten, har parterne som udgangspunkt mulighed for at stille supplerende spørgsmål. Retten bestemmer skønmandens honorar. Skønsmanden kan blive indkaldt til domsforhandlingen for at uddybe eller supplere erklæringen. Man kan afholde syn og skøn, uden at der er anlagt retssag. Den fagkyndige erklæring kan bruges som bevis under en senere retssag.

Rådgivning ved køb og salg.

Kontakt Claus Brodersen 20823471 hvis du har brug for syn og skøn i enten tvist, forsikringssag eller retssag.

Vi er maritimt værksted og butik og har viden og ekspertise til din båd og motor - sejl direkte til vores egen havn eller vi kører ud til din båd i en af vores servicebiler.
Vi udfører service og reparation af alle typer af motorer og sælger nye påhængsmotorer og indenbordsmotorer - vi er et af de største serviceværksteder i Danmark og autoriseret i bl.a. Garmin, Volvo Penta, Mercury, Mercruiser og Suzuki motorer. Vi er bådmekaniker (e).
Vi installerer bovpropel fra bl.a. Sidepower, Sleipner, udfører motorrenovering, sælger originale reservedele og bådpleje produkter samt navigationsudstyr og ekkolod fra bl.a. Garmin.
Vi udfører frostsikring samt motoreftersyn, så din båd er klar til vinteren og den nye sæson kan påbegynde uden overraskelser.
Vi tager ikke kilometerpenge.